Disclaimer

Deze website is eigendom van Lotus Computers

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Astridlaan 186, 8310 Assebroek

Telefoon:050/200,262

E-mail: info@lotuscomputers.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0656.771.855

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten


Prijzen, configuraties, promoties en de beschikbaarheid kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Lotus Computers kan niet verantwoordelijk voor de prijsstelling verschillen worden gesteld als gevolg van fouten in de functionaliteit van de website. Alle productfoto's zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Foto's getoond op de website kan optionele items die niet zijn opgenomen in de standaard configuratie voor dat systeem bevatten. Belastingen en verzendkosten niet getoond. Lotus Computers is niet aansprakelijk voor fouten in de fotografie of de typografie worden gehouden. Alle geregistreerde handelsmerken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Concrete gevallen kunnen variëren in het ontwerp. Intel, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel Centrino, het Intel Centrino-logo, Intel Core Solo, de Intel Core Solo-logo, Intel Core Duo, de Intel Core Duo-logo, Pentium, Intel SpeedStep en Celeron zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. NVIDIA en NVIDIA-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation. AMD, AMD logo's, ATi, ATi-logo en Radeon zijn gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc .. Ubuntu Logo, Ubuntu en Canonical zijn handelsmerken van Canonical Ltd. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Verzending, behandeling en eventuele belastingen of douane kosten zijn niet inbegrepen.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Lotus Computers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Lotus Computers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Lotus Computers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Lotus Computers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.